woensdag 17 december 2014

Spelling groep 4 thema 4 week 1 kaart 2

Vandaag is het woensdag en dat betekent een nieuwe spellingkaart. De spellingkaart 2 van thema 4 week 1 leert je hoe je woorden met -oei schrijft. het voorbeeldwoord is boei.

Oefen de woorden met -oei.
Dit is de laatste spellingkaart voor de vakantie. Na de vakantie gaan wij weer verder met thema 4.
Fijne vakantie.

maandag 15 december 2014

Spelling groep 4 thema 4 week 1 kaart 1

Vandaag ben je begonnen met een nieuw thema. De nieuwe spellingkaart is spellingkaart 1 van thema 4. Je leert woorden schrijven met -aai en -ooi. De voorbeeldwoorden zijn haai en kooi.

Je kunt deze woorden oefenen op de computer met de pakkettrainer van Ambrasoft. Veel pelzier met oefenen.

woensdag 10 december 2014

Spelling groep 4 thema 3 week 4 kaart 2 en 3

Vandaag heb je de woorden van kaart 2 van week 4 van thema 3 geoefend. De spellingkaart is een herhaling van de woorden die je in week 2 van thema 3 hebt geleerd. Je leert hoe je woorden met -ei- en -ij- schrijft. De voorbeeldwoorden zijn trein en ijs.
 Het ei-verhaal van groep 4 kan je helpen om de woorden te leren. Lees het ei-verhaal nog een keer goed door. Je kan het ei-verhaal vinden op de blog bij spelling thema 3 week 2.

Op donderdag ga je de woorden van week 3 nog een keer oefenen. In week 3 van thema 3 heb je geleerd hoe je woorden schrijft met -eer, -oor en -eu-. De voorbeeldwoorden zijn beer, boor en deur.

Oefen de woorden nog een keer op de computer. Vrijdag ga je een zinnendictee maken met de woorden van thema 3. Veel succes!
Volgende week komt er een nieuw thema. Tot dan!

woensdag 3 december 2014

Spelling groep 4 thema 3 week 3 kaart 2

Vandaag heb je geleerd hoe je woorden met -eu- schrijft. Het voorbeeldwoord op deze spellingkaart is deur.
Oefen woorden met -eu- op de computer met de pakkettrainer va Ambrasoft. Dit is de laatste spellingkaart van thema 3. Volgende week gaan wij een dictee maken met alle spellingkaarten die je in thema 3 hebt geleerd. Oefen daarom alle woorden van thema 3. Doe je best.

maandag 1 december 2014

Spelling groep 4 thema 3 week 3 kaart 1

Vandaag hebben wij in de groep gekeken naar spellingkaart 1 van thema 3 week 3.
Op deze kaart leer je hoe je woorden met -eer en -oor schrijft. De spellingkaart heeft twee voorbeeldwoorden. Het eerste woord is beer en het tweede woord is boor.


De woorden met -eer en -oor kun je oefenen met de pakkettrainer van Ambrasoft. Oefen ook de woorden van week 1 en week 2 van thema 3 nog een keer.
Woensdag is er weer een nieuwe spellingkaart. Tot woensdag!

woensdag 26 november 2014

Spelling groep 4 thema 3 week 2 kaart 2

Hier is weer een nieuwe spellingkaart. Maandag heb je woorden leren schrijven met -ei-. Vandaag leer je woorden schrijven met -ij-. Het voorbeeldwoord van spellingkaart 2 van deze week is ijs.

Alle woorden die je met -ei- schrijft kun je vinden in het ei-verhaal. Alle andere ij-woorden schrijf je met de -ij- van ijs. Het ei-verhaal kun je vinden op het blogbericht van maandag.
De -ij- woorden kun je oefenen met de pakkettrainer van Ambrasoft. Volgende week weer een nieuwe spellingkaart. Tot maandag!

maandag 24 november 2014

Themawoorden 3 week 2 Groep 4

De themawoorden voor groep 4 zijn:


Spelling groep 4 thema 3 week 2 kaart 1

Een nieuwe spellingkaart van thema 3. Deze week is kaart 1 van week 2 aan de beurt. Je leert hoe je woorden met -ei- schrijft. Woorden met -ei- zijn weetwoorden. Je moet ze uit hoofd leren. Het voorbeeldwoord op de kaart is trein.

In het ei-verhaal staan allemaal woorden die je met -ei- schrijft. Hieronder kun je de ei-plaat bekijken en het ei-verhaal lezen.

Je kunt de woorden met -ei- oefenen met de pakkettrainer van Ambrasoft. Als je veel oefent, leer je het steeds beter. Zet 'm op!

woensdag 19 november 2014

Spelling groep 4 thema 3 week 1 kaart 2

Maandag heb je woorden leren schrijven die eindigen op -ng. Vandaag leren wij woorden die eindigen op-nk. Op spellingkaart 2 van deze week is het voorbeeldwoord bank.

Om deze woorden te oefenen kun je naar het programma Ambrasoft gaan en in de pakkettrainer van het programma kun je deze spellingwoorden opzoeken en leren. Spellingkaart 1 van deze week kun je nog een keer herhalen. Doe je best.

maandag 17 november 2014

Spelling groep 4 thema 3 week 1 kaart 1

In groep 4 zijn wij vandaag met spelling begonnen met thema 3. In week 1 zijn er weer 2 spellingkaarten. Het voorbeeldwoord op kaart 1 is tong. Tong is een luisterwoord. Je schrijft het woord zoals je het hoort.

Op de computer kun je de categoriewoorden die bij tong horen oefenen. In het programma van Ambrasoft staan de woorden in het pakkettrainer.
Woensdag komt kaart 2 van deze week. Veel plezier met oefenen.

donderdag 6 november 2014

Liv heeft er een broertje bij!

Vorige week donderdagmorgen, 30 oktober, kwam Liv met geweldig nieuws op school.
Haar broertje Roan was die ochtend geboren! 
Later die dag werden we verrast met een heerlijke traktatie. ( zie de foto van Wessel in groep 1)
Wij wensen Liv en haar familie veel geluk en plezier samen!


                    

woensdag 29 oktober 2014

Spelling gr 4 thema 2 week 3 kaart 2

Maandag heb je geleerd hoe je woorden schrijft die beginnen met sch. Vandaag leer je woorden schrijven die beginnen met schr. Het voorbeeldwoord is schrift.


Oefen woorden die beginnen met schr. Oefen nogmaals de woorden die beginnen met sch.
Oefen alle woorden van thema 2. Volgende week krijg je een dictee over alle woorden die je geleerd hebt. Veel succes met oefenen.

Spelling gr 5 thema 2 week 3 kaart 2

Het voorbeeldwoord van de spellingkaart van maandag was trein. Woorden met een ei of ij zijn weetwoorden. Deze woorden moet je uit je hoofd leren. Hieronder zie je nogmaals de spellingkaart van maandag.
Wij oefenen deze hele week met deze spellingkaart.
Op de ei-plaat, die maandag al op de blog stond, kun je zien welke woorden je met een ei schrijft. Alle andere woorden schrijf je met een ij van ijs. Kijk nog eens goed naar deze woorden.
Oefenen alle woorden van thema 2 nog een keer want volgende week krijg je een dictee over deze woorden.
Veel succes!

maandag 27 oktober 2014

Spelling gr 4 thema 2 week 3 kaart 1

De herfstvakantie is voorbij. Deze week gaan wij met spelling verder met thema 2 week 3. Op de eerste spellingkaart van deze week leer je hoe je woorden schrijft die beginnen met sch. Het voorbeeldwoord is schat.


Oefen woorden die beginnen met sch. Oefen de woorden van thema 2 die je voor de herfstvakantie hebt geleerd ook nog een keer. Veel succes.

woensdag 15 oktober 2014

Spelling gr 5 thema 2 week 2 kaart 2

Vandaag spellingkaart 2 van deze week. Je leert hoe je woorden met ch schrijft. Er zijn niet veel woorden met ch. Het voorbeeldwoord is lach.
Deze week heb je woorden met cht en woorden met ch geleerd. Oefenen deze woorden.
Volgende week heb je herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan wij verder met de woorden van thema 2 week 3.

maandag 13 oktober 2014

Spelling gr 5 thema 2 week 2 kaart 1

De eerste nieuwe spellingkaart voor deze week leert je hoe je woorden met -cht schrijft. Op de spellingkaart staat het woord nacht als voorbeeld woord.


Oefen hoe je woorden met -cht schrijft. Herhaal ook de woorden van vorige week. Veel succes.

Spelling gr 4 thema 2 week 2 kaart 1

Vorige week heb je woorden die beginnen met v en f geleerd. Deze week leer je op spellingkaart 1 woorden schrijven die beginnen met s. Het voorbeeldwoord op deze kaart is som.


Oefen woorden die beginnen met een s. Herhaal ook de woorden van vorige week. Veel succes.

woensdag 8 oktober 2014

Spelling gr 4 thema 2 week 1 kaart 2

Spellingkaart 2 van deze week. Je leert vandaag hoe je woorden schrijft die beginnen met f.
Het voorbeeldwoord is fluit.


Je weet nu hoe woorden schrijft die beginnen met v en f. Blijf de woorden oefenen. Volgende week weer nieuwe spellingkaarten.

Spelling gr 5 thema 2 week 1 kaart 2

Dinsdag hebben jullie woorden met -eeuw en -ieuw geleerd. Vandaag leren wij woorden -uw schrijven. De spellingkaart die erbij hoort staat hieronder.


Deze week heb je woorden geleerd met -eeuw, -ieuw en uw. Volgende week nieuwe spellingkaarten.

dinsdag 7 oktober 2014

Spelling gr 4 thema 2 week 1 kaart 1

Vandaag zijn wij met thema 2 begonnen. Wij hebben geleerd hoe je woorden schrijft die beginnen met een v. Het voorbeeldwoord is vlag.Oefen woorden die beginnen met een v. Weet jij welke dat zijn? Doe je best. Woensdag komt er weer een nieuwe spellingkaart.

Spelling gr 5 thema 2 week 1 kaart 1

Vandaag zijn wij gestart met thema 2 week 1.Op spellingkaart 1 leer je woorden met -eeuw en -ieuw schrijven.

Op woensdag komt spellingkaart 2. Veel succes met oefenen.

donderdag 2 oktober 2014

Bezoek van een kinderboekenschrijverVanmorgen kwam Jozua Douglas, kinderboekenschrijver, bij ons op bezoek.
Hij vertelde over zijn jeugd, dat hij al heel jong een boek schreef ( met pen en papier). Over zijn opa die boekbinder was en hoe hij op de ideeën voor zijn boeken komt.

Hij las voor uit eigen werk: 'De vreselijke tweeling'

Hij verklapte ons hoe we iemand kunnen foppen en dat we het hele jaar 1 april grappen kunnen uithalen! Hilarisch natuurlijk 😄

We mochten vragen stellen en kregen allemaal een handtekening met een spek Wie weet zat daar een 'scheetspek' tussen??

woensdag 24 september 2014

spelling gr 4 thema 1 week 3

Vandaag de laatste spellingkaart van thema 1. Je leert dat er nog andere woorden zijn met twee medeklinkers op eind van een woord. Soms hoor je aan het eind van het woord een u maar deze schrijven we niet. Het voorbeeldwoord is berg.


Over alle spellingkaarten van thema 1 krijg je volgende week een dictee op maandag en op vrijdag.
Oefenen de spellingwoorden goed. 
Over twee weken starten wij met thema 2. Dan staan er weer nieuwe spellingkaarten op de blog.

spelling gr 5 thema 1 week 3

Vandaag de laatste spellingkaart van thema 1. Aan het begin van deze week heb je woorden leren schrijven met aai en ooi. Vandaag leer je familiewoorden van aai en ooi schrijven namelijk woorden met oei. Als je het woord gaat spellen dan hoor je op het eind van het woord oej, maar je schrijft oei.
Het voorbeeld woord is boei.


Nu heb je alle woorden van thema 1 gehad. Volgende week krijg je op maandag en vrijdag een dictee over de woorden die je in thema 1 hebt geleerd. Oefen de woorden goed, zodat je de dictees goed kunt maken.
Over twee weken staat er op de blog de eerste spellingkaart van thema 2.

maandag 22 september 2014

spelling groep 4 thema 1

Twee weken geleden zijn wij in groep 4 begonnen met de spellingmethode "Taalactief.
De methode heeft 8 verschillende thema's. In thema 1 zijn wij in de eerste week begonnen met twee spellingkaarten. Op de eerste kaart leer je hoe je woorden met twee medeklinkers aan het begin en het eind van een woord schrijft. De voorbeeldwoorden zijn klap en tent.


 Op de tweede kaart hebben wij geleerd hoe je woorden met twee medeklinkers aan het begin en het eind van een woord schrijft. Het voorbeeld woord is plant.


 In week 2 hebben wij weer twee spellingkaarten bekeken en geleerd. Op de eerste kaart leren wij woorden met drie medeklinkers aan het begin van een woord schrijven. Het voorbeeld woord is strik.
Op de tweede kaart staan woorden met drie medeklinkers aan het eind van het woord. Het voorbeeld woord is worst.


Nu zijn wij begonnen met week 3. Spellingkaart 1 van deze week leert ons woorden schrijven met twee medeklinkers aan het eind. Soms hoor aan het eind de letter u, maar deze schrijven wij niet. Het voorbeeld woord is wolk.Na dit spellingkaartje komt er deze week nog spellingkaart 2 bij.
In week 4 krijgen wij een dictee over deze woorden. Oefen daarom de spellingwoorden zodat je het dictee goed kunt maken.
Veel succes.

woensdag 10 september 2014

Avond4daagse

We hebben er zin in!

            

Klaar voor de start....af!

Onderweg nog even aandacht voor een nieuwsgierig paard

En bij terugkomst een gezellig muziekje...